terms of use

KOMUNA WARSZAWA
EMILII PLATER 31
00-688 WARSZAWA

INFO@SCOPES.PL

 

Pozostawione przez Ciebie dane osobowe za pomocą formularza rejestracyjnego przetwarzać będziemy w celu weryfikacji Twojego wniosku o uczestnictwo w wydarzeniu Porsche SCOPES (dalej: „Wydarzenie”) oraz skontaktowania się z Tobą w celu wygenerowania i przekazania Tobie biletu pozwalającego na udział w Wydarzeniu, z użyciem adresu e-mail, na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zgłoszenia.

Administratorem przekazanych nam danych jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP);

Więcej informacji

 

Cele i podstawy prawne:

  1. weryfikacji Twojego wniosku o uczestnictwo w wydarzeniu Porsche SCOPES (dalej: „Wydarzenie”) oraz skontaktowania się z Tobą w celu wygenerowania i przekazania Tobie biletu pozwalającego na udział w Wydarzeniu, z użyciem adresu e-mail, na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy;
  2. W ramach uzasadnionego interesu, wykorzystamy Twoje dane celem:
    • w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach,
    • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę;
    • zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi klientów marki Porsche, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”;

Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy, doradcy. Odbiorcami danych mogą być także spółki z grupy Porsche, Porsche AG.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy będziemy przechowywać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie przez kontakt z nami. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt pisemny lub na adres email: daneosobowe@vw-group.pl. Możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

06.10.2021 – 10.10.2021
at Komuna Warszawa, Emilii Plater 31, 00-688 Warszawa, Poland

SCOPES WARSZAWA is a performative conference connecting pioneers from the fields of design, arts, music and technology.

The temporary space, as well as our global online collective strives to shift the perspectives of tomorrow and open up a dialogue to inspire, innovate and interact.

SCOPES WARSZAWA doesn’t believe in separation. SCOPES is about matchmaking. Through co-creation, the collective creates true innovation. Everything is connected. The overlap and usage of digital and physical formats is natural and independent from possible restrictions.

In a polarized country, the city represents the hub of progressive thinking, regrouping the huge potential of the young Polish talents with a particularity: a strong DIY culture. The need for a positive change with a fresh approach to the current challenges activates the collaborative civil society to create the tales of tomorrow.

Komuna Warszawa
Emilii Plater 31
00-688 Warszawa

info@scopes.pl